Avaluació d’impacte

Habitualment parlem del impacte d’un objecte, projectil, força, acció i alhora del seu efecte, empremta, senyal o conseqüència en alguna cosa o algú, però els impactes que ens preocupen en l’article d’avui són els que es refereixen a actuacions públiques o socials en un entorn socioeconòmic.

Podem definir els impactes de qualsevol acció o intervenció en un sistema com el conjunt de canvis (previstos i no previstos, positius / desitjats i negatius / indesitjats) produïts en els diferents elements del sistema i en les relacions entre els elements a causa de la intervenció .

Les avaluacions d’impacte (pretenen) permeten mesurar, mitjançant l’ús de certes metodologies, els efectes (outcomes, resultats, conseqüències, …) d’una acció, pla, programa o projecte sobre l’àmbit o població destinatària (beneficiària i del conjunt de la població) i conèixer si aquests efectes són en realitat atribuïbles a aquesta intervenció (relació de causalitat), la seva magnitud, i en quina mesura es van aconseguir respecte al esperat. L’avaluació d’impacte ha de contemplar el medi i el llarg termini, en cas contrari, si només es recull el obtingut just en finalitzar l’acció, estarem parlant d’avaluació de resultats.

El principal repte d’una avaluació d’impacte és determinar què hauria passat amb els beneficiaris si el programa o la intervenció no haguessin existit. Aquesta anàlisi és l’anomenada  Anàlisi contrafactual (veure bibliografia al final).

Els canvis o efectes poden referir-se a:

  • Factors econòmics
  • Factors tècnics
  • Factors socioculturals
  • Factors institucionals
  • Factors mediambientals
  • Abast (Segments de la població objectiu afectats, empreses, individus)
  • Mesura dels canvis en el benestar dels individus

L’avaluació d’impacte pot ser útil per a la transparència, el rendiment de comptes i la verificació de l’eficàcia, efectivitat i eficiència * en l’ús dels recursos, i per tant de la seva administració, control i presa de decisions (govern) i de la seva legitimació. A més, constitueix la millor manera d’aprendre i millorar en actuacions futures.

*Eficàcia: Aconseguir l’objectiu en forma teòrica

  Efectivitat: Assolir l’objectiu concret i específic en la pràctica

  Eficiència: Assolir l’objectiu concret en la pràctica amb el menor cost possible

Les preguntes que pot plantejar-se una avaluació d’impacte són múltiples:

  • Estem fent les coses adequades?
  • Estem fent les coses de forma apropiada?
  • Com podem fer millor les coses?

En resum, les actuacions realitzades Funcionen o no? On? Per què? i En quina mesura? Quina evidència tenim?

El procés per poder respondre (a posteriori) a aquestes preguntes comença molt abans de planificar l’actuació, en el mateix moment en què es defineixen els objectius del programa o de l’acció, es desenvolupa un model d’impactes previstos i una metodologia per a la recollida de les dades i de la seva avaluació.

Per mostrar aquest procés circular hem seleccionat alguns models o guies per a l’avaluació amb els quals hem elaborat l’esquema reflectit a continuació:

impactCAT

L’avaluació d’impacte és un instrument que contribueix a la presa de decisions ia la rendició de comptes, és a dir, aporta informació tant per a actors a nivell gerencial, com per als ciutadans sobre l’efectivitat dels programes als quals es destina un pressupost públic .

 

Si en voleu saber una mica més …

 

Zewo Foundation (2011) Outcome and Impact Assessment in International Development. Zewo Foundation, Zurich 2011.

http://impact.zewo.ch/english/docs/Zewo_Wirkungsmessung_E_web.pdf

Cupitt, S. with Ellis, J. (2007) Your project and its outcomes. Charities Evaluation Services.

http://www.hcvs.org.uk/resources/yourprojectanditsoutcomes-139-146.pdf

OECD. Outline of Principles of Impact Evaluation.

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/37671602.pdf

European Comission (2009) Impact Assessment Guidelines. 15 January 2009.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf

European Comission (2012) Design and commissioning of Counterfactual Impact Evaluations. October 2012.

https://taipi.eu/object/document/20/attach/KE-30-13-216-ENN.pdf

https://crie.jrc.ec.europa.eu/?q=content/counterfactual-impact-evaluation-cie

Gertler, P. et al. (2011) Impact Evaluation in Practice. The World Bank.

http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf

En Español: http://siteresources.worldbank.org/INTHDOFFICE/Resources/IEP_SPANISH_FINAL_110628.pdf

Ivàlua (2009) Guia pràctica 5. Avaluació d’impacte. Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.

http://www.ivalua.cat/documents/1/01_03_2010_11_33_12_Guia5_Impacte_Setembre2009_revfeb2010_massavermella.pdf

Coneval (2009) Anexo 1: Guión del Análisis de Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de Impacto. Consejería Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México.

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evaluacion_Impacto/Impacto.aspx

http://guia.oitcinterfor.org/conceptualizacion/que-se-entiende-evaluacion-impacto

http://bloc.xarxanet.org/2013/01/la-importancia-de-lavaluacio-en.html

http://www.who.int/heli/impacts/en/