Bots, robots i Automatització Robòtica de Processos (ARP)

Un bot (afèresi de robot) és un programa informàtic que imita el comportament d’un humà. Compleix una funció semblant a un servei web però en forma contextual i simulant una conversa (busquen paraules clau interpretables en forma de comandament). Habitualment s’executa en el servidor d’una empresa amb la comesa d’interactuar directament amb els seus clients per tal d’automatitzar alguna acció.

Hem de diferenciar bot de robot que podem definir com un dispositiu, màquina o enginy electrònic programable, capaç de manipular objectes i realitzar operacions abans reservades només a les persones. Entenem doncs que un bot es refereix als sistemes virtuals de programari, mentre que un robot és un conjunt de maquinari i programari.

botsCAT

Un bot pot estar dissenyat en qualsevol llenguatge de programació, funcionar en un servidor o en un client, o ser un agent mòbil, etc. La programació d’un bot pot estar dissenyada per a complir tasques (molt) bàsiques com són:

 • Recordar tasques
 • Automatitzar processos
 • Publicar l’obtingut en un web
 • Prendre decisions (escollir alternatives en funció d’un resultat)
 • Editar textos
 • Conversar (donar resposta a preguntes): Chat bot (usats en Skype, GroupMe, Kik, Telegram, Facebook Messenger, …)
 • Simular persones
 • Jugar (en videojocs se’ls coneix com “borgs”)
 • Generar seguidors en xarxes o visites en pàgines web (usuaris fantasma / posicionar un hashtag com trending topic) …
 • Testejar el funcionament d’una pàgina web, una plataforma, … (testing bots)
 • Atacar o defensar un compte o un tema (Crisi bot / Ciberatacs)

Exemples: Fer una comanda a una botiga en línia, reservar una taula d’un restaurant, crear un compte de correu o demanar un cotxe que et reculli en un lloc concret.

Bots maliciosos

Els bots poden ser usats per delictes cibernètics. Alguns d’ells permeten als hackers prendre el control d’un o de diversos equips alhora i convertir-los en “zombis”, que funcionen com a part d’un poderós “botnet” que pot ser usat per propagar virus, generar spam i altres tipus de actes maliciosos.

Chat bots

Els Chat bots imiten una conversa de missatgeria instantània. Gràcies a l’ús de la intel·ligència artificial i el machine learning, “aconsegueixen” entendre i aprendre el llenguatge natural escrit per les persones.

Des de fa un temps, certes aplicacions de missatgeria van començar a incorporar bots: Kik, Slack, Facebook Messenger, Skype i Telegram.

En Telegram, per exemple, alguns dels bots més populars són:

 • @ gif / @ pic: Cerca i integra al xat GIFs / Imatges
 • @youtube: Busca i integra vídeos
 • @music: Busca i integra música clàssica
 • @ImageBot: S’agrega com si fos un contacte més, i en donar-li paraules clau busca una imatge (estalvia el procés d’anar a Google, buscar la imatge i descarregar-la o copiar la seva adreça per poder-la compartir)
 • @HotOrBot: Busca una persona per contactar (una mena de tinder) mitjançant algunes dades bàsiques (home o dona, edat, ubicació, etc.)

La idea principal consisteix a fer que la missatgeria sigui el lloc d’accés a cada vegada més serveis, de manera que els usuaris deixin d’utilitzar altres apps. Es tracta que no hagis de deixar l’aplicació principal per utilitzar altres aplicacions.

Usuaris de Bot (Bot users)

En aplicacions com Slack es poden crear usuaris de bot que tenen unes qualitats semblants als seus homòlegs humans: tenen fotos de perfil, noms i bios (biografies), són al directori de l’equip, poden ser enviats directament o esmentats, poden publicar missatges i carregar arxius, i poden ser convidats i expulsats de canals i grups privats.

La major diferència entre els usuaris de bot i els usuaris regulars és que, en lloc d’interactuar amb un equip a través d’una de les aplicacions mòbils o d’escriptori de Slack, els usuaris de bot es controlen mitjançant un token d’usuari de bot que accedeix a una o més de les API de Slack.

Bots en l’automatització robòtica de processos (ARP)

La ARP, en anglès Robotic Process Automation (RPA), consisteix en la utilització de bots (també anomenats en l’entorn del RPA “software robots”) per replicar les accions d’un ésser humà interactuant amb la interfície d’usuari d’un sistema informàtic. Per exemple, l’execució de l’entrada de dades en un sistema d’informació de gestió (SAP, Navision, …) seria una activitat típica d’un software robot o robot de programari. El robot de programari opera a la interfície d’usuari (UI) de la mateixa manera que un ésser humà.

La ARP es veu com una forma ràpida de reduir costos i millorar el rendiment, al  automatitzar les tasques repetitives i de gran volum realitzades amb processos manuals (fins a la data per éssers humans) seguint regles que impliquen dades estructurades, com és el processament de transaccions. Els serveis financers, per exemple, han vist taxes d’adopció més altes que altres indústries.

Un bot pot executar els mateixos processos que un ésser humà; Es registra en el mateix conjunt d’aplicacions, captura tots els detalls del procés i els emmagatzema per a una possible auditoria posterior, funciona les 24 hores els set dies de la setmana, sense pausa, a la velocitat de la màquina (un bot pot equivaler a 3 persones a temps complet).

Els robots són 100 per cent compatibles amb el procés i els canvis es poden implementar de forma instantània i sense entrenament. Escalar el procés és instantani i tan simple com arrossegar i deixar anar un bot addicional.

Homebots (Robots domèstics)

Alguns robots personals (domèstics): Kuri, Kiko, Omate Yumi, Zenbo, Jibo, Relay, Lynx, Pepper, Robot Hub LG, Olly aconsegueixen conversar i entendre el llenguatge natural (en anglès) i en la seva major part són derivats d’Alexa, l’Assistent virtual* d’Amazon (Amazon Echo), una Intel·ligència Artificial similar a Siri (Apple), a Cortana (Microsoft) o a Google Now.

Alguns d’ells es mouen, altres ofereixen pantalles tàctils, es comuniquen per veu, permeten fer selfies, es comuniquen amb dispositius domòtics, projecten vídeo, reprodueixen música, permeten fer videotrucades, tenen alertes programables, reconeixement facial, ofereixen begudes, acompanyen les persones guiant cap a un determinat lloc, estableixen recordatoris, faciliten el pronòstic del temps i el correu, canten i ballen, i moltes coses més, encara que no totes elles alhora.

* Assistent virtual: Un personatge conversacional, generat com a programa informàtic capaç de reconèixer, almenys de forma bàsica, un llenguatge natural que simula una conversa per donar informació i oferir un servei mitjançant la veu o text per als usuaris a través d’Internet, un quiosc o una interfície mòbil.

 

Si en voleu saber una mica més …

 

Justice, C. (2016) Bots in the back office. The coming wave of digital labor. November 2015. kpmg.com

http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/sharedservicesoutsourcinginstitute/pdf/2015/bots-back-office-outsourcing-to-robotic-process-automation.pdf

Coumau, J-B. et al. (2017) A smart home is where the bot is. McKinsey Quarterly. January 2017.

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/a-smart-home-is-where-the-bot-is?cid=reinventing-eml-alt-mkq-mck-oth-1701

Bayón, A. (2017) Los robots actúan también como auditores. Cinco Días. 20/02/2017.

http://economistas.es/wp-content/uploads/2017/02/p2audi.pdf

Manyika, J. (2017) Technology, jobs, and the future of jobs. McKinsey Global Institute. Briefing Note prepared for the Fortune Vatican Forum, December 2016. Updated February 2017.

http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/technology-jobs-and-the-future-of-work

 

Altres webs de interés sobre el tema:

http://blog.espol.edu.ec/taws/2016/05/13/bots-y-su-actualidad/

http://computerhoy.com/noticias/life/estas-son-seis-leyes-robotica-que-propone-ue-56972

https://api.slack.com/bot-users

https://www.newscientist.com/article/mg22630151.700-ai-interns-software-already-taking-jobs-from-humans/#.VY2CxPlViko

https://www.automationanywhere.com/products/meet-your-bots

http://www.roboticprocessautomation.es/

https://futurism.com/apple-manufacturer-foxconn-to-fully-replace-humans-with-robots/

http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/researchHighlights/societyMediaAndScience/Will-robots-replace-humans.aspx

http://www.computerweekly.com/opinion/Robots-will-transform-not-replace-human-work

http://factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12565:where-machines-could-replace-humans-and-where-they-can-t-yet-donde-las-maquinas-pueden-substituir-a-los-humanos-y-donde-no-todavia&catid=4:noticias&Itemid=157&lang=es

http://www.computerworld.com/article/2959534/personal-technology/just-what-can-t-computers-do.html

http://www.techradar.com/news/rise-of-the-homebots-10-personal-robots-headed-to-your-home

https://www.fastcompany.com/3014448/the-four-things-people-can-still-do-better-than-computers

https://www.blueprism.com/whatwedo

https://www.accenture.com/us-en/robotic-process-automation-software

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/signals-for-strategists/cognitive-enterprise-robotic-process-automation.html