Technoself

Technoself és un camp emergent interdisciplinari (filosofia de la ment, TIC, ciències cognoscitives, robòtica, futurologia, ciència-ficció, art, etc.) d’estudi i investigació que tracta de les relacions entre l’ésser humà i la tecnologia, i conseqüentment, de tots els aspectes canviants de la identitat humana en la societat tecnològica en què estem immersos.

Els estudis de technoself busquen mapejar i analitzar els desenvolupaments mútuament influents entre la persona i la tecnologia amb un enfocament centrat en la identitat (ego / jo) i en les experiències humanes.

tech

Technoself considera el conjunt fragmentat de tecnologies resultants de l’explosió dels processos de perfilat, personalització, recomanació, rastreig i vigilància a Internet que són impulsats per aquests processos, així com una interfície per interactuar amb una varietat d’actors (incloent algoritmes) a la xarxa.

El terme “technoself”, atribuït a Luppicini (2013), es refereix a l’evolució de la identitat humana com a resultat de l’adopció de noves tecnologies, incloent, entre altres:

 • Noema
 • Ciborg
 • Transhumà
 • Posthumà
 • Homotechnicus
 • Avatar
 • Technohuman
 • Augcog (Augmented Cognition = Cognició augmentada)
 • Technosapien
 • Beman (Bioelectric Human = Humà bio-elèctric)
 • Mindcloning, Mindfile, Mindware i Digital Eugenics
 • Identitat digital

René Descartes és sovint acreditat com un dels primers teòrics de la identitat i del coneixement del un mateix. A partir de Freud, la tradició psicoanalítica fa llum sobre la dinàmica de la identitat i el desenvolupament de la personalitat. Erving Goffman va ampliar la investigació de la identitat amb la seva teoria dramatúrgica, que va emfatitzar la centralitat de l’àmbit social i la noció d’acte-presentació*. Més tard, Foucault va ampliar l’àrea de recerca en contemplar com les tecnologies podrien facilitar l’aparició de noves formes de relacionar-se amb un mateix.

* Mitjançant la autopresentació donem informació sobre qui som i mostrem aquells aspectes del jo que desitgem que els altres coneguin. Intentem controlar la nostra imatge (maneig de la impressió) i de validar el nostre autoconcepte, ja que la imatge que tenim de nosaltres depèn de com creiem que ens veuen els altres.

Segons DeGrazia (2005), la identitat humana es divideix en dues parts: 1) identitat numèrica, que es refereix a la continuïtat d’un individu com el mateix objecte a través del temps o del procediment i 2) identitat narrativa (es refereix als canvis en l’autopercepció experimentats per un individu en el temps).

Noema

El / la noema és un terme encunyat en 2011 pel biogerontòleg Marios Kyriazis, i denota una “combinació d’una funció cerebral física diferent i la d’una virtualitat subcontractada”. Un noema és la “presència en xarxa” (intel·lectual) d’un individu dins del cervell global, una sinèrgia significativa entre cada individu humà, les seves interaccions socials i agents artificials, connectats globalment a altres noemes a través de la tecnologia de les comunicacions digitals. “… El noema està estructuralment acoblat al seu medi, és a dir, l’ordinador / Internet, genera contínuament la seva pròpia organització i especifica el seu funcionament i contingut. Influeix i es reinventa per adaptar al seu entorn, és a dir, es reprodueix (s’auto-replica) horitzontalment en un procés que pot denominar-se “reproducció noèmica”.

Ciborg

Un ciborg o cyborg (organisme cibernètic) és un terme que es refereix a individus amb “parts tant biològiques com artificials”. Aquest terme, que va ser encunyat el 1960 per Manfred Clynes, es refereix (reconeix) a aquells éssers les habilitats s’han millorat a causa de la presència i l’avanç de la tecnologia. Per exemple, aquells que han instal·lat marcapassos, audiòfons, parts artificials del cos, implants coclears, així com altres tecnologies que poden ajudar a millorar les capacitats d’un organisme, tant física com mentalment.

“Un cyborg és essencialment un sistema home-màquina (home-robot) en el qual els mecanismes de control de la part humana són modificats externament per medicaments o dispositius de regulació perquè l’ésser pugui viure en un entorn diferent al normal”. D’acord amb algunes definicions del terme, la connexió física i metafísica de la humanitat amb la tecnologia, ja ha començat a influir en l’evolució futura de l’ésser humà, en començar a convertir-nos en ciborgs.

Transhumà

Transhumà és un concepte que va sorgir com a resultat del moviment transhumanista que se centra en la noció de millorar les capacitats dels éssers humans principalment a través de “mitjans científics i tècnics”. A diferència del concepte posthumà, la noció de transhumà es basa en la millora humana però no es compromet a definir una nova espècie separada. La filosofia del transhumanisme va ser desenvolupada en la dècada de 1990 pel filòsof britànic Max More, qui va articular els seus principis com una filosofia futurista. No obstant això, la filosofia transhumana també ha estat objecte d’escrutini per destacats acadèmics com Francis Fukuyama com «la idea més perillosa del món», mentre que altres com Ronald Bailey considera que és un «moviment que personifica les més audaços, valents, imaginatives i idealistes aspiracions de la humanitat ».

Posthumà

Posthumà és un concepte que busca significar i caracteritzar un tipus de ser nou i millorat. Aquest organisme és la representació d’un ésser amb capacitats que excedeixen de forma dràstica les capacitats humanes actuals. Segons Luppicini, les capacitats posthumanes “suggereixen un nou tipus d’ésser per sobre del que és humà, el que compromet la neutralitat necessària per a una concepció clara de la identitat humana enfront de la integració humano-tecnològica”.

Un altre ús del terme posthumanisme és el que sol assimilar com a destinació del transhumanisme en superar les limitacions intel·lectuals i físiques mitjançant el control tecnològic de la seva pròpia evolució biològica (com per exemple, mitjançant l’Enginyeria genètica humana), emergint un estat existencial fisicalista en què ja es domina la transcendència natural de la humanitat.

Homotechnicus

Homo technicus és un terme encunyat per primera vegada per Galván el 2003 per ajudar a refinar la definició dels éssers humans per reflectir més exactament la seva condició evolutiva entrellaçada amb l’avanç de la societat tecnològica.

Galván declara en el seu article titulat “Sobre Tecnoètica” (veure bibliografia al final): “la humanitat no pot eliminar la dimensió tècnica, arribant fins al punt de considerar a aquesta part de la seva constitució: la humanitat és tècnica per naturalesa. La tecnologia no és una addició a l’home sinó que és, de fet, una de les maneres en què la humanitat es distingeix dels animals.

Convé inserir aquí una definició àmplia de tecnologia com la proposta per Charles Perrow: Tecnologia són les accions d’un individu sobre un objecte, amb o sense l’ajuda d’eines o dispositius mecànics, per a realitzar algun canvi en aquest objecte. L’objecte o matèria primera, pot ser un ésser viu, un símbol o un objecte inanimat.

Luppicini concep als éssers humans com technoselves de dues maneres: En primer lloc, ajuda a consolidar la idea que la tecnologia és un component clau en la definició dels éssers humans i la societat i, en segon lloc, demostra la importància de la tecnologia com una creació humana que s’alinea amb els valors humans. Més endavant explica que les interaccions humanes amb el món material al seu voltant ajuden a crear significat i aquesta forma única de crear significat ha afectat com els humans han evolucionat com a espècie.

Avatar

Els avatars representen a l’individu, l’alter ego individual o el personatge (s) dins d’entorns virtuals controlats per un usuari humà. Els avatars ofereixen una oportunitat única per experimentar amb la construcció d’una identitat dins de mons virtuals (Turkle, 1995) i per fer-ho amb altres. “Exemples d’avatars poden incloure personatges en jocs en línia o simulacions de vida virtual com Second Life.

Technohuman

Una nova forma híbrida de criatura que resulta d’un entrellaçament (intertwinement) entre l’ésser humà i la màquina.

Podem entendre la nostra cognició humana individual com un component de baix ample de banda d’un món en xarxa de banda ampla. Massa informació que canvia massa ràpid sobrecàrrega la capacitat de processament individual. La resposta social i tecnològica és la “Augcog” o “cognició augmentada”.

Augcog (Augmented Cognition)

La complexitat de l’entorn no pot ser plenament ocupada per la consciència individual; la capacitat de seleccionar, identificar i respondre a les dades crítics és cada vegada més problemàtica, ja que la quantitat d’informació potencialment rellevant augmenta exponencialment i els cicles cada vegada més ràpidament. Així apareix una nova àrea d’investigació i desenvolupament que aplica les tecnologies emergents * per superar les (cada vegada més aparents) limitacions de l’individu humà i del seu cervell en la comprensió i la gestió dels complexos sistemes adaptatius.

* De vegades s’anomenen “els Cinc Cavallers»: la nanotecnologia, la biotecnologia, la robòtica, la tecnologia de la informació i la comunicació i la ciència cognitiva aplicada.

Individus tecnològicament millorats física i cognitivament són soldats dels EUA a l’Iraq i l’Afganistan, amb les seves armes intel·ligents, la seva armadura, les seves ulleres de visió nocturna, les seves dietes especials, el seu ensinistrament i integració en sistemes de combat robòtics remots, la seva ingestió de productes neurofarmacèutics, etc.

Technosapien

Un Technosapien pot definir-se com una nova espècie intel·ligent que resulta de la integració de l’Homo sapiens amb la tecnologia. Col·loquialment seria un terme per referir-se a un ésser humà que se sent familiar i còmode amb la tecnologia o alguna persona que disposa dels últims gadgets i maquinària electrònica.

Els Technosapiens són físicament diferents dels grups humans anteriors a través de la tecnologia d’ús assistida genètica i modificació física. La seva evolució és impulsada per la tecnologia i el seu genoma serà diferent del genoma de l’Homo sapiens de formes mai abans imaginades possibles a través de l’evolució natural.

Beman (Bioelectric Human), BNA i BINA48

Beman significa un humà bio-elèctric. El BNA o “Arquitectura neural de BEME” és l’estructura de programari que comprendrà Mindware, així com l’ADN és la base per al codi que compon les nostres cèl·lules orgàniques dins nostre.

BINA48 significa “Breakthrough Intelligence via Neural Architecture” i el 48 correspon a 48 exaflops de velocitat de processament. Essencialment BINA48 representa els primers intents de crear un robot hominoide a què puguis carregar la teva ment.

BINA48 va ser creat per Terasem Movement, Incorporated (TMI). TMI està interessat en prendre informació d’un cervell orgànic i pujar la consciència orgànica a una versió digital de la mateixa. No només estaria copiant les dades de la seva memòria, també estaria essencialment copiant, o movent la seva consciència a un recipient digital.

Mindcloning, Mindfile, Mindware i Digital Eugenics

Un Mindclone és una còpia digital de la seva ment d’un estat orgànic (en el seu cervell). En aquest moment, els Mindclones no existeixen; No obstant això, a mesura que el poder de processament i la potència de càlcul s’acosten a la del cervell humà, això pot ser una cosa que es fa possible dins de la nostra vida.

Mindfiles són els seus records en forma digital que es descarreguen del seu cervell a una còpia digital. Mindware és el sistema operatiu que utilitza Mindfiles per reconstruir la seva consciència.

Digital Eugenics (Eugènia digital) representa la capacitat de descarregar els nostres pensaments, records i consciència a un mitjà digital i de poder estendre la nostra consciència fora dels nostres cossos. Encara que no existeix una tecnologia coneguda que pugui coincidir amb la potència, la flexibilitat i l’emmagatzematge del nostre cervell, el futur de la tecnologia ens pot permetre crear un recipient digital per a una còpia digital de la nostra consciència. Els impactes ètics, científics i sociològics es disseccionen en Virtualment Humà (veure bibliografia al final).

Identitat digital

La identitat digital és la informació que descriu de manera única a una persona o una cosa i conté informació sobre les relacions del subjecte. La identitat social que un usuari d’Internet s’estableix a través de les identitats digitals en el ciberespai es coneix com a identitat en línia.

Segons Aparici, R. i Osuna Acedo, S. (2013) Identitat 2.0 o identitat digital és tot el que manifestem en el ciberespai i inclou tant les nostres actuacions com la forma en què ens perceben els altres a la xarxa “.

Totes les nostres actuacions dins de l’espai digital (imatges, comentaris, links visitats, llocs on publiquem les nostres dades, etc.) conformen la nostra identitat o perfil digital. Per tant és imprescindible tenir en compte que a través d’això els altres ens veuran d’una manera o altra en el ciberespai.

Una de les competències personals necessàries en la societat actual per al ciutadà digital és el saber gestionar la seva pròpia identitat digital, actuant d’una manera ètica i legal dins d’una correcta cultura de la participació.

La identitat digital que una persona es crea no té perquè coincidir amb la identitat analògica d’aquesta persona, amb les seves característiques en l’espai físic.

 

Si en voleu saber una mica més …

 

Luppicini, R. (2012) Handbook of Research on Technoself: Identity in a Technological Society. IGI Global.

https://www.amazon.es/Handbook-Research-Technoself-Identity-Technological/dp/1466622113/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1491306471&sr=8-1&keywords=Handbook+of+Research+on+Technoself%3A+Identity+in+a+Technological+Society

Degrazia, D. (2005) Enhancement technologies and human identity. The Journal of Medicine and Philosophy, 30(3), 261-283.

https://philosophy.columbian.gwu.edu/sites/philosophy.columbian.gwu.edu/files/image/degrazia_enhancement.pdf

Kyriazis, M. (2015) Technological integration and hyperconnectivity: Tools for promoting extreme human lifespans. Complexity. Vol. 20, Issue 6, July/August 2015. Pages 15–24

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cplx.21626/abstract

https://www.researchgate.net/publication/260428742_Technological_integration_and_hyper-connectivity_Tools_for_promoting_extreme_human_lifespans

Kyriazis, M. (2015) Systems neuroscience in focus: from the human brain to the global brain?. Frontiers in Systems Neuroscience. 06 Febreuary 2015.

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnsys.2015.00007/full

Galvan, J.M. (2003) On Technoethics. IEEE-RAS Magazine» 10 (2003/4) 58-63.

http://eticaepolitica.net/tecnoetica/jmg_technoethics%5Ben%5D.pdf

Turkle, S. (1995) Life on the screen: Identity in the age of Internet. Touchstone. New York.

https://www.amazon.es/Life-Screen-Identity-Age-Internet/dp/0684833484

Turkle, S. (1996) Sex, Lies & Avatars. Wired. April 1996.

http://web.mit.edu/sturkle/www/pdfsforstwebpage/ST_Sex,%20Lies,%20Avatars.pdf

Rothblatt, M. (2014) Virtually Human. The promise and the peril of digital immortality. St. Martin’s Press. New York.

https://www.amazon.es/Virtually-Human-Promise-Peril-Immortality-ebook/dp/B00IM11FK8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1491288641&sr=8-1&keywords=Virtually+Human%3A+The+Promise%E2%80%94and+the+Peril%E2%80%94of+Digital+Immortality

Aparici, R. y Osuna Acedo, S. (2013) La cultura de la participación. Revista Mediterránea de comunicación. Vol.4 nº2.137-148.

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34243/5/ReMedCom_04_02_07.pdf