Paradoxa

Una paradoxa o antilogía és una idea estranya oposada al que es considera veritable segons l’opinió general.

També es considera paradoxa a una proposició en aparença falsa o que infringeix el sentit comú, però no comporta una contradicció lògica, en contraposició a un sofisma que només aparenta ser un raonament veritable.

paraCAT

Algunes paradoxes són raonaments en aparença vàlids, que parteixen de premisses en aparença veritables, però que condueixen a contradiccions o situacions contràries al sentit comú.

En retòrica, una paradoxa és una figura de pensament que consisteix a emprar expressions o frases que impliquen contradicció.

Les paradoxes són estímul per a la reflexió i sovint els filòsofs es serveixen d’elles per revelar la complexitat de la realitat. La paradoxa també permet demostrar les limitacions de la comprensió humana; la identificació de paradoxes basades en conceptes que a primera vista semblen simples i raonables ha impulsat importants avanços en la ciència, la filosofia, les matemàtiques, la gestió d’organitzacions, la innovació, etc ..

Paradoxes de Zenón

Les paradoxes de Zenó són una sèrie de paradoxes o apories ideades per Zenó d’Elea. Dedicat principalment al problema del continu ia les relacions entre espai, temps i moviment, potser el seu més coneguda paradoxa és la d’Aquil·les i la tortuga, un paralogisme segons el qual un corredor veloç no podria mai arribar a un corredor lent si el primer donava al segon un avantatge.

Paradoxa d’Epicur

Dins de la filosofia de la religió, la paradoxa d’Epicur o també anomenada el problema del mal és el problema de conciliar l’existència del mal i del sofriment en el món amb l’existència d’una deïtat que sigui omniscient, omnipresent, omnipotent i omnibenevolent.

Paradoxa del mentider

La paradoxa del mentider i altres similars ja s’estudiaven des de l’antiguitat a Grècia, i en l’Edat Mitjana eren conegudes com “insolubilia”. En filosofia moral una paradoxa juga un paper particularment important en debats o dilemes ètics.

La naturalesa paradoxal del coneixement

Els filòsofs, com hem vist, han tractat durant molt de temps la paradoxa com un mitjà per crear nous coneixements. Els físics, a partir de Newton, van haver d’acceptar que els electrons són paradoxalment ones i partícules.

El coneixement és vist paradoxalment com un objecte i alhora, com un flux. Aquesta naturalesa precisa l’adopció de diferents eines, pràctiques i comprensió conceptual. El model Cynefin, amb els seus quatre espais: coneguts, cognoscibles, complexos i caòtics, fa possible les comprensions clau extretes de la ciència dels sistemes adaptatius complexos.

Paradoxes de la creativitat

Una de les paradoxes és que el pensament creatiu sembla implicar processos i habilitats especials, com la comprensió, la incubació o el pensament divergent, però també es considera que la creativitat forma part de les nostres habilitats cognitives quotidianes, formant imatges, usant el llenguatge, i somiant i imaginant. Altres paradoxes de la creativitat es refereixen 1) la suposada necessitat de posseir un coneixement específic de l’àrea o domini en el qual es treballa; 2) la contradicció entre pensament imaginatiu i pensament pràctic i 3) que les idees creatives no (acostumen a /) poden ocórrer quan deliberadament s’està treballant en un problema, sinó més aviat quan l’atenció es desplaça, almenys momentàniament, del problema en qüestió.

Paradoxa de la productivitat de les Tecnologies de la Informació

La paradoxa de la productivitat es refereix a la desacceleració del creixement de la productivitat als Estats Units en els anys setanta i vuitanta tot i el ràpid desenvolupament en el camp de la tecnologia de la informació (TI) en el mateix període.
Els estudis acadèmics de les dades agregades dels Estats Units dels anys 70 i 80 no van trobar evidència que la TI augmentés significativament la productivitat general. No obstant això, en els anys noranta es va evidenciar un retard en el salt de productivitat relacionat amb la tecnologia de la informació, possiblement resolent la paradoxa original.

Paradoxa de la salut

“Hem vist que el nostre sentiment subjectiu de salut i benestar físic ha disminuït, tot i que ha hagut avenços importants en el nostre estat de salut real i objectiu” (Barsky, 1988).

Fa alguns anys Barsky i altres van encunyar el terme “paradoxa de la salut” per mostrar la situació a la qual s’ha assistit, especialment en països desenvolupats, en què mentre s’assoleixen fites indiscutibles en múltiples (macro-) indicadors de la salut de la població, s’utilitzen cada vegada més els serveis de salut i s’expressen, al mateix temps, gran quantitat de insatisfaccions a les persones, relacionades amb la seva salut percebuda i el seu benestar.

Paradoxes de la innovació

Quan les empreses busquen la innovació disruptiva, normalment inverteixen una quantitat de recursos cada vegada més gran en els mateixos llocs que els han proporcionat la innovació incremental, que és el tipus d’innovació que comprenen i saben gestionar. Durant aquest procés, molt sovint, les companyies no es perceben que la major part de les vegades limiten la seva pròpia capacitat per desenvolupar innovacions disruptives. Quan les idees disruptives es gestionen com incrementals, es tornen incrementals.

La paradoxa sorgeix quan les inversions que suposadament han d’aconseguir que una empresa sigui més innovadora acaben impedint-li que tingui les idees disruptives que pretén aconseguir.

Durant més de vint anys, les grans innovacions, aquelles que transformen les indústries i fins i tot la societat, semblen haver vingut gairebé exclusivament de les startups, malgrat els esforços i els recursos emprats per les empreses establertes. Tony Davila i Marc Epstein, autors de “Making Innovation Work” (veure bibliografia al final), diuen que el problema és que els mateixos processos i estructures responsables de l’èxit durador de les companyies establertes els impedeixen desenvolupar avenços. Aquesta és la paradoxa de la innovació.

Dávila i Epstein expliquen com la cultura corporativa, l’estil de lideratge, l’estratègia, els incentius i els sistemes de gestió poden estructurar-se per fomentar els avenços, a través d’exemples d’empreses innovadores a llarg termini com IBM, 3M, Apple y Google.

Gartner explica que per crear un entorn on la innovació pugui florir, els responsables de TIC han de dominar les quatre paradoxes de la innovació: el poder, el procés, la pressió i la propietat:

 1. La paradoxa del poder: Les persones amb les millors idees són, sovint, les menys capaços de promoure la seva adopció. Els empleats de primera línia i els empleats nous estan, freqüentment, plens d’idees, però no tenen la facultat de promoure-les.
 2. La paradoxa del procés: Un excel·lent procés d’innovació pot donar lloc a males idees. A més, un procés d’innovació mai capturarà el 100% de les noves idees, ni deu.
 3. La paradoxa de la pressió: Oferir als empleats massa temps per innovar és un malbaratament, però el seu contrari suposaria que la gent no té temps per considerar noves idees.
 4. La paradoxa de la propietat: Estar obert al talent que resideix més enllà de les fronteres de l’organització (innovació oberta) pot portar a idees de més qualitat, però al mateix temps pot diluir el control de l’organització sobre les innovacions resultants.

En un article a Forbes, Tendayi Viki recull 7 paradoxes de la innovació:

 1. Recerca de noves oportunitats mentre s’aprofiten els avantatges actuals
 2. Crear nous productes, gestionar productes establerts
 3. Estratègia deliberada, estratègia emergent
 4. Decisions descentralitzades, més transparència
 5. Una empresa única, no un únic model de negoci
 6. Aprendre ràpidament dels errors per obtenir millors resultats al final
 7. Impacients per als beneficis, pacients per al creixement validant abans els nous models de negoci

Paradoxa terapèutica (Gestalt)

La paradoxa utilitzada en psicoteràpia busca la interrupció d’un cercle viciós i enfrontar resistències (Selvini et al, 1986). El terapeuta, en lloc de continuar amb intents inútils de canvi, pot utilitzar una paradoxa per trobar un benefici, que es torni un guanyar i no perdre. La tasca fonamental del terapeuta que treballa amb les tècniques paradoxals consisteix a obrir bretxes o aportar diferents solucions a un problema que sembla que no té solució a través d’un redescobriment de valors per mitjà de qüestionaments.

Víctor Frankl descriu la importància de manejar els símptomes en psicoteràpia amb la intenció paradoxal o prescripció del símptoma: “Qualsevol símptoma en si fugaç i inofensiu, li provoca a la persona la por que es torni a repetir; aquest temor reforça el símptoma i el símptoma, reforçat d’aquesta manera, augmenta finalment la por del pacient “La intenció paradoxal consisteix en què el pacient es proposi fer o faci el que tem (Frankl, 1978).

“La curiosa paradoxa és que quan m’accepto tal com sóc, llavors puc canviar.” Carl Rogers.

Alejandro Jodorowsky també fa ús de les paradoxes en la mesura del que ell anomena Psicomagia. La utilització d’una prescripció paradoxal, faci el que faci el pacient, obté un benefici: l’auto acceptació de l’inevitable (Jodorowsky, 1995).

Paradoxa de la Saviesa

La Paradoxa de la Saviesa explora l’envelliment de la ment des d’una perspectiva única i positiva. En una era de temors cada vegada més grans sobre el deteriorament mental, el neuropsicòleg Elkhonon Goldberg proporciona una sorprenent nova evidència que tot i que el cervell disminueix en algunes tasques a mesura que envelleix, guanya en unes altres. El més notable és que augmenta en el que ell anomena “saviesa”: la capacitat d’aprofitar el coneixement i l’experiència adquirida durant tota la vida per prendre decisions ràpides i efectives. Goldberg separa la memòria en dos tipus diferents: singular (coneixement d’un incident o fet particular) i genèric (reconeixement de patrons més amplis). A mesura que el cervell envelleix, la capacitat de fer ús de memòria singular disminueix, però la memòria genèrica no es veu afectada i la seva importància creix. L’acumulació de memòria genèrica permet al cervell confiar cada cop més en aquests patrons emmagatzemats per resoldre problemes sense esforç i instantàniament.

La paradoxa en Desenvolupament Organitzacional (DO)

En DO la paradoxa és un concepte especialment interessant per les seves múltiples significats:

 1. Per les tensions que es produeixen en el si de les organitzacions: flexibilitat versus control, exploració versus explotació, autocràcia versus democràcia, global versus local, etc.
 2. Pel paper de la paradoxa com a meta-teoria: la complexitat, el canvi i l’ambigüitat precisen un enfocament paradoxal en la teoria i en la pràctica.
 3. Pel doble objectiu del DO de fer més efectives les organitzacions, i alhora, millorar l’experiència laboral dels membres de l’organització, més satisfactòria.
 4. Per la doble orientació del canvi organitzacional a emfatitzar els objectius econòmics i gestionar el canvi des de dalt i / o la de desenvolupar les capacitats de l’organització en un enfocament més participatiu o col·laboratiu.
 5. Per la doble tendència “natural” dels empleats cap a la part positiva i al mateix temps a reaccionar més fortament als estímuls negatius que als positius.

Per tant, podem dir que el DO ha estat durant molt de temps (i continuarà …) en la tasca d’involucrar en els seus enfocaments les paradoxes que envolten el canvi organitzatiu positiu. Els valors del DO tenen tot el potencial per viure la paradoxa de manera més efectiva que la majoria dels altres enfocaments de canvi i filosofies.

 

Si en voleu saber una mica més …

 

Selvini, M. et al.(1986) Paradoja y contraparadoja: un nuevo modelo en la terapia familiar de transacción esquizofrenica. Paidos. Barcelona.

Frankl, V. (1978). Psicoterapia y Humanismo. Fondo de Cultura Económica. México.

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=inmDDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=psicoterapia+y+Humanismo&ots=sQZIPlHI1C&sig=onL1tUaFuSZ4am3WYQp0NUqp55E#v=onepage&q=psicoterapia%20y%20Humanismo&f=false

Jodorowsky, A. (2016). Psicomagia. Ediciones Siruela. Madrid.

https://www.amazon.es/Psicomagia-BEST-SELLER-Alejandro-Jodorowsky/dp/8497936434/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496312545&sr=8-1&keywords=psicomagia+alejandro+jodorowsky

Rogers, C. (1982): El proceso de convertirse en persona. Barcelona: Paidós.

https://www.casadellibro.com/libro-el-proceso-de-convertirse-en-persona/9788449326318/1890894

Langer, E.J. (2006). La creatividad consciente: De cómo reinventarse mediante la práctica del arte. Barcelona: Paidós.

Burns, D. (1998). Sentirse bien. Una nueva terapia contra las depresiones. Barcelona: Paidós.

Barsky, A. J. (1988) The Paradox of Health. The New England Journal of Medicine. Feb.18, Vol. 318. No 7:414-418

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3340120

Goldberg, E. (2006)The Wisdom Paradox: How Your Mind Can Grow Stronger As Your Brain Grows Older. Pocket Books. February 16, 2006.

https://www.amazon.com/Wisdom-Paradox-Stronger-Brain-Grows/dp/1592401872/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1592401872&pd_rd_r=TJZQ6P20FJ4R376BWMFM&pd_rd_w=xBI2Y&pd_rd_wg=jXzKs&psc=1&refRID=TJZQ6P20FJ4R376BWMFM&tag=rnwff-20

Davila, T. y Epstein, M. (2014) The Innovation Paradox: Why Good Businesses Kill Breakthroughs and How They Can Change. Berret-Koehler Publishers, Inc. San Francisco, California.

https://www.amazon.es/dp/B00GT4871U/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1&tag=rnwff-20

Viki, T. (2016) Pirates In The Navy: The Seven Paradoxes of Innovation. Forbes. August 28th, 2016.

https://www.forbes.com/sites/tendayiviki/2016/08/30/pirates-in-the-navy-the-seven-paradoxes-of-innovation/#1bb40a1f45ef

Lewis, M.W. y Smith W.K. (2014) Paradox as a Metatheoretical Perspective Sharpening the Focus and Widening the Scope. The Journal of Applied Behabioral Science. Vol 50, Issue 2. March 5, 2014.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021886314522322

Bartunek. J.M. y Woodman, R.W. (2011) The Spirits of Organization Development, or Why OD Lives Despite Its Pronounced Death.  The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship. Edited by Spreitzer, G.M. y Cameron, K.S.

http://www.oxfordhandbooks.com/oso/viewentry/10.1093$002foxfordhb$002f9780199734610.001.0001$002foxfordhb-9780199734610-e-055;jsessionid=8E8931C9B200779640D6CEFDAD4A72A2